บริษัท โอสถสภา จำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มให้กำลังงานสัญชาติไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก
ผู้ดื่มชาวไทย อาทิผู้นำตลาดอย่างเครื่องดื่ม m-150, ลิโพวิตัน-ดี, ฉลามขาว และ
.357 แม็กนั่มพลัส ปัจจุบันมีเครื่องดื่มให้กำลังงานผสมคาร์บอเนตอย่าง shark cool bite
และ m-max จนเป็นที่ยอมรับจากคนไทยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดื่มให้กำลังงาน
นอกจากนี้ โอสถสภา ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดี ๆสู่สังคมไทยเสมอมา
เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ภายใต้ผืนแผ่นดินไทย และพร้อมรับใช้
สังคมไทยตลอดไปโอสถสภา ส่วนมรดกของเรา

บริษัท โอสถสภา จำกัด เดิมชื่อ "ร้านขายยาเต็กเฮงหยู" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2434
โดยนายแป๊ะ โอสถานุเคราะห์ เริ่มจากกิจการขายของเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้ ริเริ่ม
ผลิตยา กฤษณากลั่น ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษา โรค ปวดท้อง ท้องร่วง ต่อมา
ได้นำยากฤษณากลั่น ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อใช้ในการซ้อมรบของกิจการเสือป่าที่จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเขียน แนะนำให้ใช้ยากฤษณากลั่น
รักษาโรคท้องร่วง ในพระราชนิพนธ์กันป่วย และพระราชทานเข็มเสือป่า อีกทั้งทรงประทาน
นามสกุลให้เป็นมงคลว่า "โอสถานุเคราะห์"

พ.ศ. 2475 ได้ย้ายร้านขายยาจากสำเพ็ง มาที่ถนนเจริญกรุง และเปลี่ยนชื่อครั้งแรกว่า
"โอสถสถานเต็กเฮงหยู" นอกจากยากฤษณากลั่นตรากิเลนแล้ว ยังผลิตยาสามัญประจำบ้าน
อื่นๆ อาทิ ยาหอมชนะลม, ยาสบาย, ผลไม้กวน,ยาธาตุ, ยาแก้ไอ, ยาอมวัน-วัน, ยาอมโบตัน และยาทัมใจ

READ MORE